Black & white infinity scarf

Black & white infinity scarf

Regular price $ 12.99

Infinity Scarf in Black and white design. Model has it wrapped around twice.